Saturday, May 19, 2007

兩個訪問

最近接連接受了兩個訪問。

第一個是《蘋果日報》副刊,將在明天(星期日)刊出,有興趣看看的讀友請留意。

第二個是在過去的星期二,上了CP(公民黨)的網上電台,接受張婉雯《九西天空下》節目訪問。節目的錄音可以在這裡下載。

上政黨的電台,我還以為有機會談談「從《殺禪》看權力與公民抗爭」這類話題……哈哈,原來是純文藝的清談。

10 comments:

陸某 said...

有一種朋友出頭的感覺
加油...!!打從心底支持你呵...
很有趣的訪問
第一次聽的你聲音真好
不過女聲比較大...一大笑..差不多爆耳
想教小聲一點,又怕聽不到你的聲音

溟天凱 said...

喬兄在《蘋果》說出版計劃已經排得滿滿
不知在書展時可否見到你的新作?

cindy said...

你好第一次留言,最好笑係以「旺角系」最壞作家去介紹喬靖夫,期待往後的大作。

Anonymous said...

原本以為會是個比較認真,
探討閱讀文化的清談節目,
估不到竟然是非常吵耳,
好不容易才可捱完。

aquachild said...

那主持很吵耳.......
而且對自己所訪問的對象好像沒有任何資料準備......
男主持還可以,女的好像在以笑遮醜。
不能再聽下去,小女子怕嘈。

brother kau said...

唔⋯搞Podcasting?

brother kau said...

應該叫⋯鐵道館Podcasting⋯

J~ said...

終於聽完了.....
那個女主持有點吵耳...><
聽得有點耳痛

喬靖夫 said...

其實有兩位女主持的……

不要太苛責人家啦……
我想其中一個問題是人家的網上電台經費很有限,器材不足,做的時候連耳筒都沒有,所以控制得不好……

YSL said...

其實你個樣咁多年都無變, 但點解把聲咁"麻lut 佬"?但笑聲(嘻嘻嘻)又還是和當年一樣....... 寫流行小說都算是個好的定位, 但應該都要努力向如何成為一個實力派流行小說作家邁進.做多d訪問爭取曝光不失為方法之一.

其實你唔使朝九晚五返工, 又可生存,真係令人妒忌, 同埋都好似d武俠片d主角......