Wednesday, January 18, 2012

「帶子洪郎」?帶子雄狼!


多年來看見香港報章常形容單身父親為「帶子洪郎」。對這詞感到礙眼已久,不吐不快。

正確應為「帶子雄狼」,源自日本經典武俠漫畫/電視劇/電影。電視劇香港譯名為《斬虎屠龍劍》,70年代播放,「帶子雄狼」為當時電視台配音對片中主角拜一刀的外號「子連れ狼」的翻譯。

其時日本劇集在香港甚流行,因此「帶子雄狼」一名街知巷聞,當時年紀小小的我也有印象。

所謂「帶子洪郎」,是90年代一套港產片的名字,取「帶子雄狼」粵語諧音,並將男主角安排姓洪而已。「洪郎」二字,獨立字面來看全無意義,報章引用,實在有點不知所云。

用原詞「帶子雄狼」,方有那天涯間相依為命的感覺。

3 comments:

OnMan said...

呢套漫畫真係好好睇,當年中華英雄,華英雄同無敵決鬥完,劍雄殺無敵果段,都係借左拜一刀同柳生烈堂最後決鬥既概念。

hkavmode Dennis Dung said...

我仲有佢10幾期的漫畫, 當年自由人出, 但爛左尾, 儲唔齊, 當年細細個睇電視時都覺得好睇, 所以自由人話翻出, 即刻買番晒, 可惜爛尾~

聽講台版好似出齊~

9527 said...

而家先覺唱個叫.....橋幸夫!
同喬老大你筆名既來源有無關係先?